Best Western Plus Hotel Fredericia

Betingelser for reservation og afbestilling

Reservation

De aftalte ydelser fremgår af bekræftelsen. Aftalen betragtes som endelig, når Best Western Plus Hotel Fredericia har modtaget kopi af bekræftelsen signeret af arrangøren.

Afbestillingsregler

I tilfælde af afbestilling, som foretages mindre end 2 måneder før planlagt startdato, beregner hotellet sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 40 % af prisen for det bestilte arrangement.

Foretages afbestillingen senere end 6 uger før planlagte startdato, beregnes et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 65 % af prisen for det bestilte arrangement. 

Afbestilling indtil 10 % af det bekræftede deltagerantal kan dog ske omkostningsfrit indtil 24 timer før arrangementets starttidspunkt – for så vidt angår arrangementer i weekends eller på helligdage dog kun indtil kl. 10.00 den umiddelbart forudgående hverdag. Derefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere til fuld pris.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Afbestillingsgebyr bortfalder i det omfang, den pågældende kapacitet sælges til anden side.

Betalingsbetingelser

8 dage netto. Derefter beregnes 2 % rente pr. løbende måned. For private selskaber og festarrangementer modtages kun kontant betaling, dankort eller check.

Generelle betingelser

Ordrebekræftelsen er fremsendt i 2 eksemplarer. Du bedes venligst returnere kopien til hotellet i underskrevet stand senest én uge efter reservationen er foretaget, hvorefter reservationen betragtes som bindende for begge parter.

Kun det eller de reserverede lokaler må anvendes i forbindelse med arrangementet.

Hotellets hall, gange og øvrige fællesarealer må ikke anvendes til skiltning, udstilling m.v. i forbindelse med arrangementet, med mindre det er aftalt i forvejen.

Ret til prisændringer forbeholdes.

Reception Best Western Plus Hotel Fredericia
Business Dobbeltværelse