...

Best Western Plus Hotel Fredericia blev i 2020 partner i Naturpark Lillebælt, som er Danmarks største naturpark. Dette viser, at hotellet ønsker at styrke og beskytte områdets smukke natur og bidrage til, at lokalbefolkningen kan nyde naturen omkring bæltet.
Vi fokuserer på at styrke vores naturperler.

Vi arbejder på at bevare vores naturperler og bidrage til en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Hvad er en naturpark?

Begrebet naturpark skal ikke forveksles med begrebet nationalpark. En nationalpark er et område, som er beskyttet af en statslig lov og udpegning, der gælder for hele området, og som finansieres af staten.

Naturpark Lillebælt opfylder en række kriterier, har modtaget mærket fra Friluftsrådet og er godkendt som dansk naturpark, men kommunerne skal selv finansiere projekterne og betale for mærkningsordningen.

Det er vigtigt at bemærke, at Naturpark Lillebælt ikke medfører nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Og der kan sagtens være landbrugsjord i naturparken, uden at det medfører nye restriktioner.

Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet, og eventuelle tiltag på private marker vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler. Måske kan der endda være større mulighed for at skaffe midler til lokale projekter ved at være en del af en naturpark.

Hvem står bag?

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne Fredericia, Kolding og Middelfart. De tre byråd har vedtaget naturparkplanen, som naturparken arbejder ud fra.